Internationella Harmoniveckan i Vänersborg

Måndag 6 februari uppmärksammade vi de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Se referat av vårt möte om problemen med att leva tillsammans i världen!Föreningen Norden i Vänersborg