Vänersborg

VILJEFÖRKLARING

FÖRENINGEN NORDEN i VÄNERSBORG               är en ideell, frivillig och oberoende förening som arbetar för att öka kunskaperna om internationella förhållanden och samarbetet i Norden.        Vi vill

  • samla alla intresserade medborgare till möten för att informera om den nordiska kulturen och vad som sker i våra grannländer och diskutera det nordiska samarbetet
  • stimulera till deltagande i vår vänortskedjas årliga träffar
  • medverka till ökade kunskaper om internationella frågor samt sprida förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter.

I kommunen vill vi bygga nätverk och samarbeta med andra lokala ideella föreningar samt påverka politikerna till ökad förståelse för föreningslivets villkor.

(Antagen av styrelsen vid möte den 16 april 2013)